Wie zijn wij?

2TestIT is een bedrijf waarvan het de doelstelling is om werk te organiseren in het IT-testdomein voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2TestIT levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling van de Participatiewet. Werkgevers en de overheid moeten tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij proberen werkgevers te helpen bij het zo goed mogelijk invullen van deze regeling (banenafspraak). Onze dienstverlening sluit naadloos aan op deze afspraak en kan zowel maatschappelijke als financiële voordelen opleveren.

2TestIT is opgericht door:

Paul van der Plasse

Paul van der Plasse

Partner
Nico van Dam

Nico van Dam

Partner

Wat doen wij?

Wij organiseren voor onze opdrachtgevers (vanaf 250 medewerkers) een deel van de invulling van de participatiewet. Wij zoeken niet de oplossing in het detacheren van medewerkers, maar stellen het werk centraal en begeleiden de mensen naar een reguliere functie door ze op te leiden, begeleiden, te coachen en door te ontwikkelen. Hierin maken wij geen onderscheid tussen mensen maar gaan we uit van hun bewezen ontwikkelcapaciteit.

De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met gespecialiseerde opleidingsbureaus en de opdrachtgever.

De opdrachtgevers werken in de alle gevallen samen met grote IT suppliers. Onderdeel van dit uitbestede werk is het opleveren van de dienst, de acceptatiefase. Deze fase bestaat uit veel testwerk. Dit werk is uitstekend geschikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leren. In veel gevallen wordt dit werk gedaan in lage lonen landen. Dit werk wordt (deels) teruggebracht naar Nederland en ondergebracht bij de ons. De opdrachtgever bepaalt samen met de IT supplier (opdrachtnemer) welk deel van het werk geschikt is om bij ons onder te brengen.

Wij werven en selecteren kandidaten en leiden die op.

2TestIT werkt als onderaannemer van grote IT suppliers.

Wij nemen primair de selectie en opleiding van de mensen ter hand. De IT supplier is hoofdaannemer van de opdracht en bepaalt welke onderdelen geschikt om bij 2TestIT onder te brengen. De geleverde dienst staat altijd onder toezicht van het kwaliteitsmanagement van de IT supplier.

Voor "job stories" van projecten waar 2testIT aan heeft gewerkt kunt u hier verder lezen:

Onze kernwaarden

Continue ontwikkeling

Ons werk en de wereld waarin we werken verandert snel dus is “Education permanente” bij ons een vanzelfsprekende zaak. Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun innerlijke drive zichzelf verder te willen ontwikkelen, ondersteund door 2testIT.

Arbeidskracht

Medewerkers hebben het uitstekend naar hun zin. 2testIT biedt haar mensen een omgeving waarin ze hun persoonlijke ontwikkelingsplan kunnen realiseren. Daarnaast hanteert 2testIT de bedrijfscultuur GOED (Gelijkwaardig, Open, Eerlijk en Duidelijk).

Maatschappelijk verantwoord

2testIT geeft invulling aan haar maatschappelijke rol door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vaste baan te bieden en op te leiden tot minimaal MBO-niveau in de ICT-sector.

Human Capital

2testIT streeft naar maatwerk in de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. De Human Factor is de bepalende factor in het succes van 2testIT.

Wij zien de competenties van onze medewerkers niet alleen als de kern van het bedrijf maar ook de vertaling van haar commerciele propositie. Er bestaat dus een 1 op 1 verbinding tussen de producten en diensten die 2testIT aanbiedt en de competentie van de medewerkers.

Dit vind je terug in de competentie matrix, deze matrix laat zien welke know how nodig is om diensten en producten te kunnen leveren en bij wie de skills gevonden worden .

Hieruit blijkt dat niet alle medewerkers (al) over de gewenste kennis en kunde beschikken om (alle) producten van 2testIT uit te voeren. Het verschil tussen deze twee bepaalt het opleidingsplan van de medewerker om tot een volwaardige professional door te groeien. Wij willen samen met de opdrachtgever aan projecten werken waarbij de opgedane kennis niet verdwijnt maar zowel voor de medewerker als de opdrachtgever beschikbaar blijft.

Onze diensten

Web-Development

Creeren, beheren en onderhouden van uw website en overige web-producten.

E-Commerce

Een gebruiksvriendelijke winkelomgeving voor zowel u als uw klanten.

Documenting Applications

Wij voorzien uw applicatie(s) van wiki/knowledge-base voor gebruikers instructies.

Product Testing

Testen van de werking van uw producten uit op o.a. ontwikkeling, systeem en acceptatie vlakken.

Expertise

Document

Wiki.js is een wiki-engine die draait op Node.js en geschreven in JavaScript.

Document

Power Automate is een service die u helpt om geautomatiseerde werkstromen te bouwen tussen apps en services.

Document

UiPath is een wereldwijd softwarebedrijf gevestigd in New York City dat een platform ontwikkelt voor geautomatiseerde procesautomatisering.

Document

HTML5, CSS3, en JavaScript (of ook wel de talen voor op de frontend) zorgen voor het visuele kant van een website en (web-)applicatie.

Document

React is een Javascript library, om op een efficiëntere manier gebruikersinterfaces te bouwen.

Git is een open - source versiebeheersysteem, die het mogelijk om verschillende versies in te delen voor onderhoud op terug te vallen naar het vorige aangemaakte versie indien er iets fout is gegaan.

Partners

Contact

Neem voor een vrijblijvend gesprek over wat 2testIT voor uw organisatie kan betekenen contact op door middel van onderstaande methoden.  Bezoekers locatie

  Kleine Loo 284,
  2592 CK Den Haag Zuid-Holland,
  Nederland

  Ingang is bereikbaar via het parkeerdek van winkelcentrum Mariahoeve.

  info@2testIT.nl

  Telefoon: (070) 216 29 57

  Google Maps Google Button