Job stories

ZiggoVodafone: Field-testing televisieplatforms

2TestIT test televisietoestellen op criteria voor Ziggo certificering. Dit wordt gedaan met een quicktest die door ZiggoVodafone is opgesteld. In de quicktest staan alle eisen opgesteld waaraan het toestel moet voldoen. Stap voor stap controleren wij onder andere de instellingen, vertaling, weergave, gebruikers ervaring (UX), etc.

Hoe werkt dat?

De fabrikanten sturen televisietoestellen naar 2TestIT namens ZiggoVodafone. Na de ontvangst begint 2TestIT aan de quicktest.

Bij inconsequenties, bugs of andere tekortkomingen worden deze beschreven, denk hierbij aan:

  • Reproductie stappen
  • Gewenste situatie en/of oplossing

Deze communiceren wij door naar de fabrikant door middel van de Ziggo-bugtracker.

Rol van fabrikant

Nadat de fabrikant de feedback heeft ontvangen, beslissen zij uiteindelijk of zij deze aanpassing doorvoeren.

ZiggoVodafone: Handleiding documenteren

ZiggoVodafone ondersteunt alle gecertificeerde toestellen op gebruikers gebied. Dit betekent dat de helpdesk voorzien moet worden van toestelhandleidingen.

Hoe werkt dat?

2TestIT doorloopt de stappen om een instelling uit te voeren en legt de beelden daarvan vast. Deze worden daarnaast voorzien van een begeleidende stap voor stap omschrijving zodat de ZiggoVodafone helpdesk medewerker ongeacht ervaring de klant altijd kan ondersteunen.

Deze handleidingen worden zo lang als het toestel software-updates ontvangt up-to-date gehouden waardoor de helpdesk betere ondersteuning kan bieden.

ANWB: VDI-kwaliteitscontrole automatisering (RPA)

De ANWB is haar bedrijfsvoering aan het moderniseren. Dit houdt in dat de ICT- infrastructuur grote veranderingen zal ondergaan om het grote aantal werknemers te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Wat is het project?

De ANWB wenste haar Virtual Desktop Infrastructure (VDI) monitoring en kwaliteitscontrole te automatiseren om stabiliteit te waarborgen en onnodige downtime te voorkomen.

Onze bijdrage

2TestIT creëert een attended robot om de (virtuele-)desktop performance en applicatie kwaliteit te testen. Deze robot test de gebruikte applicaties en de omgevingen waarin zij opereren (bijv. Virtual Desktop Infrastructure en laptops) zodat de gebruikers met zo min mogelijk onderbreking hun werk kunnen uitvoeren.

ANWB: over naar Windows 10

Begin 2020 is Microsoft gestopt met het ondersteunen van Windows 7. Dit betekende voor de ANWB dat zij van OS moesten overstappen.

Wat is het Project?

Alle Windows applicaties waar de ANWB gebruik van maakt in haar dienstverlening dienden getest te worden.

Onze bijdrage

2TestIT heeft voor dit project een lijst met applicaties gecontroleerd op correcte werking. In de gevallen waar de software niet naar behoren functioneerde heeft 2TestIT indien mogelijk de software aangepast of in extreme gevallen vervangen zodat de ANWB haar dienstverlening kan blijven uitvoeren ook na de migratie.

Centric: Leefomgeving

Centric Leefomgeving is een platform, waarvan gemeenten gebruik maken om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de omgevingswet.

Wat is het project?

Centric zag noodzaak om voor dit platform documentatie aan leggen, waarbij ambtenaren de mogelijkheid hebben benodigde functionaliteit op te zoeken.

Centric zocht naar een systeem dat onderhoudsvriendelijk is en implementeerbaar was binnen de leefomgeving daarom gekozen om hiervoor Wiki.js te gebruiken.

Onze bijdrage

2TestIT heeft in eerste instantie aangeleverde instructievideo's omgezet in gebruikershandleidingen voorzien van visuele ondersteuning (animaties en screenshots).

Opvolgend zijn de uitwerkingen omgezet tot Wiki pagina’s zodat de gebruikers deze goed kunnen vinden door middel van de gekoppelde links op het platform Leefomgeving.

Een mooi filmpje over de samenwerking met Centric

Openbaar Ministerie: Ondersteuning bij migratie

2TestIT heeft in samenwerking met Capgemini bij het Openbaar Ministerie de migratie van beveiligings-certificaten uitgevoerd.

Wat is het project?

Binnen het Ministerie, kregen de medewerkers het verzoek om de huidige mobiele interne communicatie apps te vervangen met een vernieuwde versie.

Onze bijdrage

Het was de taak van 2TestIT om circa 6000 gebruikers met uiteenlopende technische kennis tijdens de installatieprocedure te ondersteunen.

Gebruikers ontvingen (per locatie) instructies om de migratie zelf uit te voeren.

Mocht de gebruiker hierbij extra ondersteuning wensen of liepen zij tegen een technisch probleem aan tijdens de migratie hadden zij de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met 2TestIT voor verdere ondersteuning.